Investiții în Spania

În acest articol voi explica pe scurt care sunt pașii ce trebuie avuți în vedere pentru a investi în Spania din străinătate. Acest articol este o analiză ce schițează idei generale ale investițiilor străine în Spania. Detalii, împreună cu avantaje și/sau desavantaje și analiza sectoarelor și a structurilor societare ce ar trebui să fie folosite vor face obiectul altor articole posterioare.

Înainte de toate trebuie să ținem cont că există formalități diferite depinzând de forma/structura ce se alege pentru a realiza investiția: (1) Joint Venture; (2) constituirea unei societăți comerciale; (3) achiziția la 100% din capitalul unei societăți (M&A); (4) intrarea ca partener/asociat într-o societate deja creată; sau (5) achiziția de imobile în Spania.

Așa cum am avansat, nu vom analiza în acest prim articol diferitele vehicole de investiție deoarece acest lucru îl vom face în articolele următoare. Totuși, trebuie avut în vedere că la toate variantele de investiție aplică formalități generice sau comune ce trebuie să fie îndeplinite punctual sau periodic, după caz. Principalele formalități sunt:

  1. În conformitate cu normele de prevenție de spălare de bani, investitorul trebuie să furnizeze prestatorilor săi de servicii (notar, contabil, avocat etc.) informații legate de proprietarul real („titular real”) al societății care face investiția. Ce este proprietarul real? Este un concept deja bine cunoscut în Spania și în Europa și se folosește pentru a stabili cine controlează o societate sau o investiție. Este proprietar real orice persoană fizică ce deține sau controlează, direct sau indirect, cel putin 25% din capitalul unei societăți. De exemplu, daca avem societatea X, ce are ca asociați 50-50%, societățile A și B, nu putem spune că A și B sunt proprietari reali. Trebuie sa vedem cine sunt proprietarii societăților A și B. Dacă A are ca partener unic pe domnul XX (deține 100% din parțile sociale A) atunci avem un proprietar real al societății X: domnul XX. Daca B are 15 parteneri 15 persoane fizice și nici unul nu are măcar 25% atunci X nu mai are alt proprietar real. In concluzie, societatea X va trebui să ofere datele de identificare ale domnului XX prestatorilor săi de servicii indicați mai sus. Datele sunt următoarele: copie după pașaport, domiciliu și nume și prenume. De asemenea, dacă investiția o face o societate trebuie furnizate date care să identifice societatea și să justifice că reprezentantul legal al societății are mandatul necesar pentru a reprezenta societatea. În legatură cu proprietarul real există o excepție: nu trebuie identificat proprietarul real atunci când societatea este listată la bursa oficială;
  2. Este important să avem în vedere că în Spania nu se pot efectua plăți în numerar ce depășesc suma de 2.500€. Adică, daca se achiziționează un bun/serviciu în Spania, și costul total este de 10.000€ nu contează dacă cele două părți acordă ca plata sa fie eșalonată în 5 tranșe de câte 2.000€. Ceea ce contează este suma totală. De aceea, daca costul este superior la 2.500€ plata nu trebuie facută cu bani lichizi. Ce se ințelege prin plata cu bani lichizi? Este plata facută cu: (a) moneda națională sau străină; (b) cec la purtător; (c) oricare alt mediu de plată la purtător;
  3. Societățile comerciale și persoanele fizicie străine ce doresc să investească în Spania trebuie să obțină un număr de identificare fiscal “NIF” (în articolele următoare vom analiza în detaliu pașii necesari pentru a obține un NIF);
  4. După obținerea NIF se poate efectua pasul următor, și anume realizarea investiției. Depinzând de modul ales pentru a efectua investiția va trebui să se realizeze legalizarea, sau nu, a investiției în fața unui notar spaniol. Daca este necesar să se legalizeze de către notar investitorul poate: (a) să apară în fața notarului și să emită înscrisul public („escritura pública”) sau (b) să împuternicească un reprezentant cu reședința în Spania ca să apară în fața notarului în numele investitorului;
  5. Declararea investiției străine în Spania: colocvial cunoscute ca formularele”D”. Când se realizează investiția în Spania trebuie să se intocmească o declarație către Ministerul de Comerț Spaniol. În virtutea declarației se notifică efectuarea investiției și, de asemenea, se identifică ce părți sunt implicate în investiție. Acest pas se face atunci când se realizează investiția. IMPORTANT: cele mai sus spuse cu excepția cazului în care investiția provine din țări ce au categoria de paradis fiscal. În acele cazuri trebuie făcută și o pre-notificare către Ministerul corespunzător;
  6. Depinzând dacă se ating pragurile determinate prevăzute în normele în viogoare, trebuie să se prezinte anual o declarație în legătură cu investițiile realizate în anul fiscal anterior;
  7. Dacă investiția și/sau tranzacțiile cu exteriorul Spaniei depășesc diferite praguri indicate de către Banca Națională a Spaniei, atunci societatea va trebui să efectueze, de asemenea, notificări către Banca Naționala a Spaniei ce vor fi, după caz, anuale, trimestrale sau lunare.

Practic acestea ar fi pe scurt și fără a intra în detaliu principalele formalități ce trebuie avute în vedere înainte de a investi în Spania. În următoarele articole vom analiza în detaliu aspecte fiscale, structuri sociale, formalități depinzând de structura aleasă etc.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s