Consecințele pentru compania ta atunci când furnizorul tău încalcă normele in vigoare

In continuarea articolului anterior, consideram important sa aprofundam conceptul de responsabilitate penală a persoanei juridice pentru faptele săvârșite de angajații săi, reprezentanții săi și/sau colaboratorii săi. Trebuie să ne oprim la ultima categorie mai sus menționată. Adică la categoria agenților, subcontractaților și, mai concret, a FURNIZORILOR. Adică, în baza interpretării articolelor din Codul Penal Spaniol … More Consecințele pentru compania ta atunci când furnizorul tău încalcă normele in vigoare

Consecuencias para tu empresa cuando tu proveedor incumple la normativa

Como continuación del anterior artículo, consideramos importante profundizar en el concepto de responsabilidad penal de la persona jurídica por los hechos realizados por sus empleados, representantes y/o colaboradores. Hemos de parar en la última categoría anteriormente mencionada. Es decir, en la categoría de los agentes, subcontratas, en concreto, la categoría de PROVEEDORES. Es decir, en … More Consecuencias para tu empresa cuando tu proveedor incumple la normativa