Consecințele pentru compania ta atunci când furnizorul tău încalcă normele in vigoare

In continuarea articolului anterior, consideram important sa aprofundam conceptul de responsabilitate penală a persoanei juridice pentru faptele săvârșite de angajații săi, reprezentanții săi și/sau colaboratorii săi.

Trebuie să ne oprim la ultima categorie mai sus menționată. Adică la categoria agenților, subcontractaților și, mai concret, a FURNIZORILOR.

Adică, în baza interpretării articolelor din Codul Penal Spaniol făcută de către Procuratura Generala a Statului („Fiscalía General del Estado”), in circulara menționata in articolul anterior, societatea comerciala are obligația de a controla (corporate compliance) nu doar membrii structurii sale interne ci si furnizorii săi.

Pentru a vizualiza cele mai sus spuse voi da un exemplu:

  • Compania A produce si comercializează îmbrăcăminte. Pentru campania de iarna face contract cu compania B pentru a-i fabrica produse. Compania B angajează ilegal copii si are inclusiv in regim de sclavie muncitori cu scopul de a produce cu costuri mult mai joase. IN acest caz compania A ar răspunde din punct de vedere penal pentru ca nu a fost vigilenta și nu a controlat furnizorul său.

In virtutea celor menționate înainte este necesar ca A sa aibă un program de compliance care sa fie suficient de eficient pentru a controla si preveni ca B sa săvârșească ilegalitățile menționate și, în acest fel, ca A sa aibă beneficii, chiar dacă indirect, de pe urma a acelor ilegalități.

In concluzie, este important nu doar sa fim scrupuloși când alegem un furnizor și sa controlam cum desfășoară activitatea furnizorii (dacă folosesc mână de lucru într-o forma ilegală, dacă respectă sau nu condițiile de muncă (ore suplimentare fără plata, puțină odihnă, etc.), dacă folosesc programe informatice fără licența etc.).

În virtutea celor menționate mai sus, pentru ca societatea comerciala sa poată controla respectarea legalității trebuie aplicat un program de compliance. Cum am văzut, asta nu este suficient, fiind necesar ca furnizorul sa fie monitorizat. De aceea se recomanda să se insereze în contractele cu furnizorii obligația furnizorului de a respecta programul de compliance al societății comerciale și, de asemenea, de a cere furnizorului să implementeze un sistem propriu de compliance sau, în orice caz, să adopte măsuri concrete pentru prevenirea riscurilor de natură penală ale furnizorului ce ar putea afecta societatea comercială.

Cu cele spuse mai sus observăm că piața va cere, de fiecare dată mai mult, existența programelor de compliance. Adică, companiile vor cere furnizorilor săi să aibă programe eficiente. În viitorul apropriat vom vedea cum furnizorii “amateur”, ce nu au sisteme de compliance, vor fi obligați să le adopte sau să iasă din piața. Acest lucru se va întâmpla pentru că toți clienții vor cere ca furnizorii să aibă sisteme de compliance sau, în caz contrar, se vor îndrepta către furnizori ce au astfel de sisteme. Acest lucru îl vedem deja în sectorul de asigurări. Companiile de asigurări exclud din acoperirea asigurării riscurile penale în cazul în care beneficiarul asigurării nu are un program de compliance eficient.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s